Verlof aanvragen

Op het moment dat uw kind 4 wordt, is het van harte welkom op school. Vanaf de vijfde verjaardag is een kind ook leerplichtig. We rekenen er dan ook op dat u vanaf dat moment binnen de schoolvakanties op vakanties gaat. 

In bijzondere gevallen kan de directeur extra vakantieverlof of verlof in verband met zogenoemde “gewichtige omstandigheden” verlenen. Hierbij kan de leerplichtambtenaar om advies worden gevraagd. Aanvragen voor meer dan 10 dagen verlof worden altijd door de leerplichtambtenaar beoordeeld.

Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.

Mag ik mijn kind meenemen op vakantie buiten de schoolvakantie? | Rijksoverheid.nl

Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke gevallen bij de directeur toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties. Voor het aanvragen van verlof dient u gebruik te maken van het verlofformulier. In de toelichting kunt u nogmaals lezen wanneer uw verlofaanvraag voldoet aan de gestelde eisen.