Verlof aanvragen

Op het moment dat uw kind 4 wordt, is het van harte welkom op school. Vanaf de vijfde verjaardag is een kind ook leerplichtig. We rekenen er dan ook op dat u vanaf dat moment binnen de schoolvakanties op vakanties gaat. 

In bijzondere gevallen kan de directeur extra vakantieverlof of verlof in verband met zogenoemde “gewichtige omstandigheden” verlenen. Hierbij kan de leerplichtambtenaar om advies worden gevraagd. Aanvragen voor meer dan 10 dagen verlof worden altijd door de leerplichtambtenaar beoordeeld.

Aan extra vakantieverlof en verlof in verband met gewichtige omstandigheden zijn strenge voorwaarden verbonden.
Voor het aanvragen van verlof dient u gebruik te maken van het aanvraagformulier. In de toelichting kunt u lezen wanneer uw verlofaanvraag voldoet aan de gestelde eisen.