Aanmelden nieuwe leerling

Als uw kind 4 jaar wordt, is hij of zij van harte welkom op CNS De Nieuwe Weg! In de periode daarvoor zal de keuze voor een basisschool gemaakt moeten worden. Een keuze die helemaal niet zo makkelijk is. Wij willen u daarbij helpen door tijdens een informatiegesprek te vertellen over onze school, al uw eventuele vragen te beantwoorden en u rond te leiden. Meestal voeren we een informatiegesprek rond de derde verjaardag van een kind.

U kunt contact opnemen met de school: 088-1454525. U kunt ook mailen naar Elise Huibrechtse: elise.huibrechtse@edumarevpr.nl, of bellen naar Elise: 06 11463172.

Als uw schoolkeuze op CNS De Nieuwe Weg is gevallen, kunt u het inschrijfformulier invullen. U ontvangt dat op school. 

Kennismakingsperiode basisschool: 'wennen'

3 Weken voordat uw kind 4 jaar wordt, mag het 5 dagdelen op school komen wennen. De data hiervoor spreekt u af met de leerkracht van uw kind. De leerkracht neemt hierover contact met u op. In de maand voor de kerstvakantie en in de maand voor de zomervakantie komen kinderen niet wennen. 

 

Zit uw kind al op school en wilt u van school veranderen?

Voor kinderen, die later in onze school willen instromen, hanteren we een vaste procedure. Daarbij zijn de volgende zaken van belang:

  • Wat is de reden van vertrek?
  • Is de schoolleiding van de huidige school al op de hoogte hiervan? Is de school in de gelegenheid gesteld aan de wensen/zorgen tegemoet te komen? In principe gaan we pas in gesprek als dit gesprek heeft plaatsgevonden.
  • We bekijken of we, puur getalsmatig, nog plek hebben in de gewenste groep.
  • Als er getalsmatig plaats is en de samenstelling van de groep leent zich ervoor, nemen we contact op met de huidige school om informatie in te winnen over het kind: dit betreft leerresultaten, gedrag, werkhouding, onderwijsbehoeften en aanpassingen in het onderwijs, etc.
  • Leerlingen met speciale onderwijsbehoeften kunnen uitsluitend geplaatst worden als het past binnen ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) en de onderwijsbehoeften niet overmatig belastend of belemmerend zijn voor de medeleerlingen en de leerkracht.