Plusgroep

Op onze school wordt lesgegeven op meerdere niveaus. Er zijn kinderen die makkelijk en/of snel leren. Die kinderen bieden we in de groep verrijking/verdieping aan. Hiermee worden zij meer uitgedaagd en aangesproken op hun ontwikkelingsniveau.

Daarnaast hebben we een extra aanbod voor kinderen buiten de groep. Dit is 'de kangoeroegroep'. In de kangoeroegroep zitten kinderen die creatief zijn in het bedenken van oplossingen en de leerstof snel begrijpen. In de meeste gevallen scoren zij hoog op de CITO-toetsen begrijpend lezen en rekenen. Het gaat om kinderen die meer nodig hebben dan het gewone schoolwerk en het verrijkingsaanbod binnen de groep. In deze groep werken ze, onder begeleiding van onze meer- en hoogbegaafden specialist, aan vaardigheden zoals leren leren en het plannen van hun werk. 

Tot slot is er een regionale plusgroep van EduMare. Deze plusgroep is gevestigd op obs De Bosrand en is bedoeld voor meer- en hoogbegaafde kinderen van basisscholen op Voorne-Putten. Elke vrijdagochtend komen deze kinderen, vanuit groep 5 t/m 7, samen met gelijkgestemden. Er wordt passend onderwijs aangeboden door hierin gespecialiseerde leerkrachten.

De meer- en hoogbegaafde kinderen uit groep 8 kunnen gebruik maken van de plusgroep van het Voortgezet Onderwijs naar keuze.