Plusgroep

Op onze school wordt lesgegeven op meerdere niveaus. Er zijn kinderen die makkelijk en/of snel leren. Die kinderen bieden we in de groep verrijking/verdieping aan. Hiermee worden zij meer uitgedaagd en aangesproken op hun ontwikkelingsniveau.

Er een regionale plusgroep van EduMare. Deze plusgroep is momenteel gevestigd op obs De Bosrand en is bedoeld voor meer- en hoogbegaafde kinderen van basisscholen op Voorne-Putten. Elke vrijdagochtend komen deze kinderen, vanuit groep 5 t/m 7, samen met gelijkgestemden. Er wordt passend onderwijs aangeboden door hierin gespecialiseerde leerkrachten.

De meer- en hoogbegaafde kinderen uit groep 8 kunnen gebruik maken van de plusgroep van het Voortgezet Onderwijs naar keuze.