Plusgroep

Op onze school wordt lesgegeven op meerdere niveaus. Er zijn leerlingen die makkelijk en/of snel leren. Die leerlingen bieden we in de groep “verrijking” aan. Hiermee worden zij meer uitgedaagd en aangesproken op hun ontwikkelingsniveau.

Daarnaast hebben we een extra verrijkingsaanbod voor kinderen buiten de groep. Dit is de kangoeroegroep. In de kangoeroegroep zitten kinderen die creatief zijn in het bedenken van oplossingen en de leerstof snel begrijpen. In de meeste gevallen scoren zij hoog op de CITO toetsen begrijpend lezen en rekenen. Het gaat om leerlingen die meer nodig hebben dan het gewone schoolwerk en het verrijkingsaanbod binnen de groep. In deze groep werken de leerlingen onder begeleiding van onze meer- en hoogbegaafden specialist aan vaardigheden zoals leren leren en het plannen van hun werk. 

Tot slot is er een van de regionale plusgroep van EduMare. Deze plusgroep is gevestigd op obs De Bosrand en is bedoeld voor hoogbegaafde leerlingen van alle basisscholen op Voorne-Putten en Rozenburg. Elke woensdagochtend komen deze leerlingen, vanuit groep 5 t/m 7, samen met gelijkgestemden. Er wordt passend onderwijs aangeboden door hierin gespecialiseerde leerkrachten.