Ouders

Ouderbetrokkenheid

Een van de kernwaarden van CNS De Nieuwe Weg is 'samen'.

We verstaan hier ook de samenwerking tussen ouders en school ouders. We zijn namelijk van mening dat we elkaar nodig hebben om het beste in te spelen op de behoeften van onze kinderen.

We geven vorm aan deze samenwerking onder andere door:

  • In de periode dat een kind in groep 1/2 zit op huisbezoek te gaan.
  • Ouders jaarlijks uit te nodigen voor een oudervertelgesprek waarin zij de leerkracht over hun kind vertellen.
  • Ouders wekelijks berichten en foto's te sturen over het reilen en zeilen in de groep via onze app Social Schools.
  • Kwaliteiten van ouders in de groepen in te zetten (presentaties/gastlessen over beroep en hobby bijvoorbeeld).
  • Een keer in de 6 weken een inloop te organiseren.
  • Een aantal keer per jaar een open avond te organiseren.
  • Nauwe contacten met ouders te onderhouden als extra zorg en aandacht nodig is voor een kind.