Kernwaarden

Christelijk

CNS De Nieuwe Weg is een christelijke basisschool waarop alle kinderen welkom zijn, ongeacht hun geloofsovertuiging. Wij willen de kinderen graag kennis en vaardigheden bijbrengen zodat zij later zelf een keuze kunnen maken of het geloof iets voor hen mag betekenen of niet. Wij hanteren een methode die de kinderen aan de hand van thema’s (bijvoorbeeld vriendschap) kennis laat maken met verhalen uit de bijbel en leggen daarbij de link naar het dagelijks leven van de kinderen. Omdat wij in Nederland opgroeien in een multiculturele maatschappij vinden wij het belangrijk dat wij ook aandacht besteden aan andere geloofsovertuigingen.

Doelgerichte ontwikkeling

Onze kinderen leren effectief. Dit betekent dat het leren zo verloopt dat kennis en vaardigheden in het lange termijngeheugen terecht komen. Hierbij ligt onze focus vooral op het eigen maken van kennis. Kennis is de basis van het leren en gaat vooraf aan het leren van vaardigheden. Voorwaarde voor het leren is een veilig klimaat en een goede sfeer. 

We laten ons leiden door wetenschappelijk bewezen leerprincipes. Voorbeelden hiervan zijn: hoge verwachtingen hebben, heldere en haalbare doelen stellen, oefenen en het geven van voortdurende feedback. Hierbij vinden we het belangrijk dat alle kinderen succeservaringen opdoen.

We organiseren het leren op zo’n manier dat we onze kinderen optimaal kunnen laten leren. Alle leerkrachten gebruiken in de school dezelfde effectieve didactische principes bij het aanleren van kennis en vaardigheden.

Verschillende expertise van de leerkrachten worden breed ingezet om zo uw kind zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen. Zo beschikt de school over een meer- en hoogbegaafden specialist, Rots en Water leerkrachten die sociale vaardigheidslessen geven, een gedragsspecialist, rekenspecialist, leesspecialist en leerkrachten die opgeleid zijn tot coöperatief leren coach. 
Verder is het goed om te weten dat wij een plusgroep bieden, wij Engels geven in alle groepen, de bibliotheek in school gehuisvest is en gedraaid wordt door kinderen en ouders. 

Samen

Op CNS De Nieuwe Weg vindt er op allerlei manieren samenwerking plaats. Gewoon, omdat wij vinden dat wij elkaar nodig hebben en wij samen meer kunnen dan alleen.
In de klas zult u zien dat wij veelvuldig gebruik maken van coöperatief leren. Kinderen werken hierbij gezamenlijk aan een opdracht, de betrokkenheid is groot en iedereen is verantwoordelijk voor het te bereiken resultaat. 

Een goede samenwerking met ouders zien wij als onmisbaar. Wij hebben elkaar nodig. Wij geven deze samenwerking onder andere vorm door; 

  • wekelijks met u te communiceren over inhoudelijke, praktische en leuke zaken middels onze oudercommunicatie app;
  • regelmatig inloopochtenden te organiseren waarop u met uw kind in de klas kunt werken;
  • in de kleutergroepen op huisbezoek te gaan;
  • in de groepen 3 t/m 8 ouders (en kinderen) uit te nodigen voor ouder-vertelgesprekken. Tijdens deze gesprekken vertelt u over uw kind; waar liggen de interesses, wat heeft uw kind van de leerkracht nodig, enzovoort;
  • open avonden te organiseren waarop u samen met uw kind het werk kunt bekijken;
  • met u in gesprek te gaan op uw of ons verzoek;
  • kwaliteiten van ouders in te zetten in de school.

Trots op ……

Ieder mens heeft redenen om trots te zijn op zichzelf. We vinden het belangrijk om dit te benoemen en om aandacht te geven aan kwaliteiten. We doen er alles aan om de kinderen succeservaringen op te laten doen en te benoemen waar we trots op zijn.