Kernwaarden

Christelijk

CNS De Nieuwe Weg is een christelijke basisschool waarop alle kinderen welkom zijn, ongeacht hun geloofsovertuiging. Wij willen de kinderen graag kennis en vaardigheden bijbrengen zodat zij later zelf een keuze kunnen maken of het geloof iets voor hen mag betekenen of niet. Wij hanteren een methode die de kinderen aan de hand van thema’s (bijvoorbeeld vriendschap) kennis laat maken met verhalen uit de bijbel en leggen daarbij de link naar het dagelijks leven van de kinderen. Omdat wij in Nederland opgroeien in een multiculturele maatschappij vinden wij het belangrijk dat wij ook aandacht besteden aan andere geloofsovertuigingen.

Doelgerichte ontwikkeling

Ieder mens is anders en heeft talenten. Het is onze taak om ons onderwijs aan te laten sluiten op de mogelijkheden van uw kind. Wij doen dit door binnen de groep te differentiëren, structuur en veiligheid te bieden, moderne methoden te gebruiken en te investeren in de ontwikkeling van onze leerkrachten. De verschillende talenten van de leerkrachten worden breed ingezet om zo de talenten van uw kind te ontdekken en te ontwikkelen. Zo beschikt de school over een meer- en hoogbegaafden specialist, Rots en Water leerkrachten die sociale vaardigheidslessen geven, een gedragsspecialist, rekenspecialist en leerkrachten die opgeleid zijn tot coöperatief leren coach. 
Verder is het goed om te weten dat wij een plusgroep bieden, wij Engels geven in alle groepen, de bibliotheek in school gehuisvest is en gedraaid wordt door kinderen en ouders en dat wij gebruik maken van de van de leesspecialist van EduMare.

Samen

Op CNS De Nieuwe Weg vindt er op allerlei manieren samenwerking plaats. Gewoon, omdat wij vinden dat wij elkaar nodig hebben en wij samen meer kunnen dan alleen.
In de klas zult u zien dat wij veelvuldig gebruik maken van coöperatief leren. Kinderen werken hierbij gezamenlijk aan een opdracht, de betrokkenheid is groot en iedereen is verantwoordelijk voor het te bereiken resultaat. 

Een goede samenwerking met ouders zien wij als onmisbaar. Wij hebben elkaar nodig. Wij geven deze samenwerking onder andere vorm door; 

  • wekelijks met u te communiceren over inhoudelijke, praktische en leuke zaken middels onze oudercommunicatie app;
  • regelmatig inloopochtenden te organiseren waarop u met uw kind in de klas kunt werken;
  • in de kleutergroepen op huisbezoek te gaan;
  • in de groepen 3 t/m 8 ouders (en kinderen) uit te nodigen voor ouder-vertelgesprekken. Tijdens deze gesprekken vertelt u over uw kind; waar liggen de interesses, wat heeft uw kind van de leerkracht nodig, enzovoort;
  • open avonden te organiseren waarop u samen met uw kind het werk kunt bekijken;
  • met u in gesprek te gaan op uw of ons verzoek;
  • kwaliteiten van ouders in te zetten in de school.

Trots op ……

Ieder mens heeft redenen om trots te zijn op zichzelf. We vinden het belangrijk om dit te benoemen en om aandacht te geven aan kwaliteiten. We doen er alles aan om de kinderen succeservaringen op te laten doen en te benoemen waar we trots op zijn.