Bibliotheek

CNS De Nieuwe Weg heeft een Bibliotheek op school. Dit houdt in dat alle leerlingen boeken mogen lenen uit de bibliotheek om mee te nemen naar huis, maar ook om te lezen in de klas. De collectie is helemaal up-to-date en bevat prentenboeken, leesboeken, stripboeken, informatieve boeken en Engelse boeken. Ook is er een "makkelijk lezen kast" speciaal voor kinderen met dyslexie. 

Alle kinderen hebben een bibliotheekpasje op school. De kinderen van de groepen 4 t/m 8 kunnen elke ochtend onder schooltijd een boek lenen.Het uitlenen en innemen van de boeken wordt gedaan door de biebbaasjes. Dit zijn leerlingen uit groep 7, die opgeleid zijn als biebbaasje.

De kinderen van de groepen 1 t/m 4 kunnen elke woensdag tussen 8.00 uur en 8.25 uur een boek voor thuis ruilen. Hiervoor is geen pasje nodig. Het uitlenen gebeurt dan onder begeleiding van ouders. De boeken voor in de klas voor groep 1 t/m 3 worden regelmatig onder schooltijd samen met de leerkracht geruild.

Een medewerker van de openbare bibliotheek is als leesconsulent aan onze school verbonden. Zij geeft een aantal keer per jaar een les in alle groepen om boeken onder de aandacht van de leerlingen te brengen. Deze boeken blijven dan een aantal weken in de klas, zodat leerlingen de boeken kunnen lezen als zij dit willen. Verder geeft zij in de bovenbouw lessen over informatie verwerking en in diverse groepen lessen op maat (op aanvraag van de leerkracht). Ook lenen groepen boekenkisten vol met boeken over een thema (waar zij in de klas aan werken). De leesconsulent onderhoudt nauw contact met onze interne leescoördinator; Ingrid Langbroek.

Tijdens de Kinderboekenweek en de Nationale Voorleesdagen verzorgen bibliotheekmedewerkers ook lessen voor de kinderen.

Een keer per twee jaar wordt onder leerkrachten en bovenbouwleerlingen de leesmonitor afgenomen. Hieruit blijkt waar op onze school behoefte aan is waar het lezen en leesboeken betreft, wat goed gaat en waar nog aandacht aan besteed kan worden. Het programma en de collectie van de schoolbieb worden hier zo nodig op aangepast.