Schooltijden

We werken op CNS De Nieuwe Weg met een vijf-gelijke dagen model. Dit betekent dat alle kinderen op maandag tot en met vrijdag van 8.30 – 14.00 uur naar school gaan.

Met ingang van dit schooljaar veranderen we de wijze waarop de kinderen op school komen. Dit doen we op basis van de ervaringen die we ten tijde van de lockdown als gevolg van corona hebben opgedaan en de reacties van ouders op de vragenlijst die we na het thuisonderwijs hebben uitgezet.

’s Morgens gaat de eerste bel om 8.20 uur. Vanaf dat moment mogen de kinderen naar hun klas. Om 8.30 uur gaat de tweede bel, dan moeten alle kinderen binnen zijn.

De kinderen in de kleutergroepen worden door hun ouders tot de buitendeur van het desbetreffende lokaal gebracht. Bij het naar huis gaan worden de kinderen uit groep 1/2A door de leerkracht naar de uitgang aan de v.d. Meerweg gebracht, de kinderen van groep 1/2B worden net binnen het hek bij de buitendeur van het lokaal opgehaald. Zo denken we de stroom ouders wat te spreiden en de verkeersveiligheid in de v.d. Meerweg te vergroten.

Van kinderen in de groepen 3 t/m 8 die tussen 8.20 uur en 8.30 uur op school komen verwachten we dat ze direct naar hun klas gaan en dus niet blijven spelen op het plein. De ouders blijven buiten. We hebben gemerkt dat dit meer rust geeft in de klassen bij het begin van de dag. Als er zaken zijn die u aan de leerkracht van uw kind wilt laten weten of wilt bespreken, dan kunt u dit doen door een bericht te sturen in Social Schools, door de leerkracht na schooltijd even aan te spreken, of door naar school te bellen voor 8.15 uur.