Schoolgids

De basisschool is een stuk van je leven. Dit geldt voor u, maar ook voor uw kind(eren). Met het kiezen van een basisschool voor uw kind, bepaalt u op welke school uw kind 8 jaar doorbrengt. Scholen krijgen steeds meer een eigen gezicht. Er zijn verschillen in grondslag, doelstellingen, werkwijzen, sfeer en resultaten. Dat maakt het kiezen niet altijd even makkelijk. Dit is een van de redenen waarom de overheid alle scholen heeft gevraagd een schoolgids te maken.
De schoolgids geeft inzicht in het dagelijks onderwijs van onze school en er wordt ingegaan op het onderwijskundig beleid en kwaliteitszorg van de school. De schoolgids is bedoeld voor ouders/verzorgers die nu kinderen op school hebben en voor toekomstige ouders/verzorgers. 

Elk jaar wordt de schoolgids geactualiseerd en opnieuw vastgesteld. De schoolgids komt tot stand in samenwerking met leden van de medezeggenschapsraad, leerkrachten en directie. De medezeggenschapsraad heeft instemming verleend aan deze schoolgids.