Rots en Water

CNS De Nieuwe Weg is officieel gecertificeerd als Rots en Water school.

Wat houdt Rots en Water in?

Rots en Water is een psycho-fysieke training voor jongens én meisjes die zich richt op de ontwikkeling van sociale competenties, het voorkomen en aanpakken van pesten, weerbaarheid en seksueel geweld.

De fundamenten van een Rots en Watertraining zijn: zelfvertrouwen, zelfreflectie en zelfbeheersing. 

Wij geven op CNS De Nieuwe Weg wekelijks Rots en Water lessen aan alle kinderen. Alle leerkrachten hebben een training gevolgd. Daarnaast zijn er in het team twee leerkrachten die de driedaagse (basis)training en de training Basisschool Schoolbreed hebben gevolgd. 

Tijdens de lessen wordt er gewerkt aan: 

  • voor jezelf opkomen, op tijd en op een rustige, stevige manier laten merken dat je iets niet of juist wel wilt;
  • kunnen inschatten wanneer een ander niet (meer) leuk vindt wat jij doet of zegt; en dan stoppen;
  • goed samenwerken: je eigen ideeën los kunnen laten, meegaan met de ander (water). Of juist: zelf met ideeën komen, van je laten horen (rots);
  • meer zelfvertrouwen hebben, maar ook vertrouwen op een ander;
  • rustig blijven als je boos bent, op tijd merken dat je boos wordt en eventueel een time out nemen;
  • ruzies voorkomen of oplossen;
  • zeggen wat je voelt of denkt;
  • iets voor een groep durven zeggen of doen;
  • jezelf presenteren.

Actie wordt afgewisseld door momenten van zelfreflectie. De training geeft kinderen inzicht in zichzelf en anderen en gereedschappen om voor zichzelf en voor anderen op te komen. De kinderen leren zich onafhankelijk op te stellen en eigen keuzes te maken (rots). Daarnaast leren ze hoe ze met anderen samen werken, spelen en leven (water). 

Een animatie over Rots en Water in 1 minuut:

https://youtu.be/7Elxw6B6j0M?si=2r4V_IAc7--WmP_u

Voor meer informatie over het Rots en Waterprogramma verwijzen we u naar de site van Rots en Water: www.rotsenwater.nl. U kunt hier ook een documentaire bekijken.