Leesonderwijs

Lezen is een van de belangrijkste vaardigheden die we in ons leven leren.
Door te lezen doen we nieuwe kennis op, kunnen we ons ontspannen en de wereld om ons heen beter begrijpen. Het is dan ook logisch dat we op school veel aandacht aan het lezen besteden.

Om de resultaten op het gebied van leesonderwijs op een hoog peil te houden, is er een aanpak ontwikkeld voor alle scholen van EduMare. In deze aanpak is ervoor gekozen om risicoleerlingen zo snel mogelijk op te sporen en te helpen. Afhankelijk van de problematiek is hulp zowel binnen als buiten de klas mogelijk. Bij kinderen waar extra ondersteuning nodig is, zorgen twee leesspecialisten van De Leeskliniek voor maatwerk. Een doelgericht programma bestaande uit 20 weken individuele begeleiding, dat in goed overleg met ouders wordt afgestemd op wat uw kind nodig heeft. 

Om lezen te promoten werken we intensief samen met de Bibliotheek op School. Hierover kunt u elders op deze website meer lezen.